Paul Griffiths OBE KStJ DL

September 7, 2023

Paul Griffiths OBE KStJ DL

Paul Griffiths OBE KStJ DL – Uwch Swyddog Heddlu sydd wedi gwasanaethu ers dros 7 mlynedd mewn rolau cenedlaethol, gan gynnwys Llywydd, yng Nghymdeithas Uwcharolygwyr yr Heddlu. Mae hefyd yn Flaenor i Briordy Cymru ac yn Gadeirydd Bwrdd Ambiwlans Sant Ioan Cymru.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram