Mrs Susan Gwyer-Roberts DL

Deputy Lieutenant

Susan yw Cadeirydd ymddiriedolwyr LATCH. Mae’n ymgymryd ag amryw o rolau gwirfoddol, gan gynnwys aelodaeth o IAG Heddlu Gwent ac Ymddiriedolaeth Esgobaethol Mynwy. Mae Susan wedi treulio dros ugain mlynedd o’i bywyd proffesiynol yn addysg uwchradd Gwent.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram