Mrs Shereen Williams MBE OStJ JP DL

May 19, 2022

Mrs Shereen Williams MBE OStJ JP DL

Shereen yw Prif Swyddog Gweithredol Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru (CDLlC), Ysgrifennydd y Comisiwn Ffiniau i Gymru (BCW). ac yn flaenorol bu’n gweithio mewn llywodraeth leol ar draws Casnewydd a Sir Fynwy fel Rheolwr Cymunedau Cysylltiedig ac fel Cydlynydd Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol Dwyrain Gwent.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram