Mrs Judith Paget CBE DL

May 19, 2022

Mrs Judith Paget CBE DL

Mae Judith wedi treulio ei gyrfa gyfan gyda GIG Cymru. Yn gyn Brif Swyddog Gweithredol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan y cafodd ei gwneud yn CBE ar ei gyfer, mae bellach yn Brif Weithredwr GIG Cymru. Mae Judith yn byw yng Nghwmbrân a chafodd ei phenodi’n DL yn 2021.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram