Mrs Elizabeth Watkins DL

May 19, 2022

Mrs Elizabeth Watkins DL

Fy enw i yw Elisabeth Watkins, a fy enw proffesiynol oedd Elisabeth Arfon-Jones. Rwy’n Farnwr wedi ymddeol, ar ôl llywyddu’r Awdurdodaeth Mewnfudo a Lloches yn y DU. Yn ogystal, roeddwn yn Gomisiynydd Gwasanaeth Sifil ac yn Asesydd Penodiadau Cyhoeddus ac yn gadeirydd Pwyllgor Cymreig Barnardo's yn ogystal â Phwyllgor Cymreig Bwrdd Elusennau'r Loteri Genedlaethol.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram