Mrs Elizabeth Broome DL

Deputy Lieutenant

Liz yw Rheolwr Gyfarwyddwr y busnes teuluol, Canolfan Ddigwyddiadau David Broome. Ei rôl hi, ynghyd â’i gŵr David a’i ddau fab, yw datblygu a rheoli Maes y Sioe o ddydd i ddydd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram