Mrs Agnes Xavier-Phillips JP DL

Deputy Lieutenant

Mae Agnes yn gyfreithiwr llwyddiannus ac yn gyn Gwnsler Cyffredinol GE Capital London, gyda phortffolio yn cynnwys Prifysgol Caerdydd, Dŵr Cymru, CBC a Dawns FFIN. Hi yw Ynad Heddwch, Rhyddfreiniwr Dinas Llundain ac Uwch Warden Etholedig Lifrai Cymru. Mae Agnes yn Nyrs, Bydwraig a Swyddog Nyrsio cymwys.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram