Mr Ross Murray DL

Deputy Lieutenant

Yn gyn-filwr, mae Ross Murray yn Syrfëwr Siartredig, ac yn gyn Lywydd y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad. Ar hyn o bryd mae'n Gadeirydd Knight Frank Rural Asset Management ac yn ddiweddar fe'i penodwyd yn Gomisiynydd Coedwigaeth.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram