Mr Richard Selby DL

April 13, 2022

Mr Richard Selby DL

Richard yw Cyfarwyddwr a Chyd-sylfaenydd Pro Steel Engineering ym Mhont-y-pŵl, Cadeirydd a chyd-sylfaenydd Fforwm Economaidd Strategol Torfaen, Cadeirydd Cenedlaethol Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru, Cadeirydd Pwyllgor Datblygu Ymddiriedolaeth y Tywysog Cymru a Chadeirydd Business Beats Cancer Cymru.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram