Mr Richard Bevan DL

May 19, 2022

Mr Richard Bevan DL

Bu Richard yn gweithio i’r GIG am dros 35 mlynedd, gan ymddeol fel Ysgrifennydd Bwrdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn 2020. Mae’n parhau i fod yn weithgar mewn amrywiaeth o sefydliadau trydydd sector a chymunedol, gydag ymrwymiad penodol i gefnogi dyfodol pobl ifanc yng Nghymru. Blaenau Gwent a buddiannau gofalwyr di-dâl ar draws De Cymru.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram