Mr Guy Lacey DL

May 19, 2022

Mr Guy Lacey DL

Yn dilyn profiad mewn amrywiaeth o sefydliadau darparu addysg, ymunodd Guy â Choleg Gwent 20 mlynedd yn ôl, a daeth yn Brifathro yn 2015. Mae wedi ymrwymo i ymestyn buddion Addysg Bellach i’r nifer fwyaf o bobl ifanc ac oedolion yng Ngwent, a daeth yn DL yn 2021.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram