Mr Benjamin Herbert DL

Deputy Lieutenant

Mae Ben yn Syrfëwr Siartredig ac yn Gyd-gyfarwyddwr. Mae'n rheoli Ystadau Llanarth a Llanofer (Casnewydd). Roedd ar Fwrdd Ymgynghorol Cymreig yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac ar hyn o bryd mae'n Llywydd y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol. Mae Ben yn rhestru ei ddiddordeb fel popeth gwledig.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram