Karl Gilmore DL

September 7, 2023

Karl Gilmore DL

Ymunodd Karl Gilmore â Trafnidiaeth Cymru ym mis Ebrill 2018 fel Cyfarwyddwr Seilwaith y Rheilffyrdd, yn gyfrifol am gyflawni rhaglen Metro De Cymru a phrosiectau seilwaith eraill ledled Cymru. Eiriolwr dros bopeth cadarnhaol, yn amrywio o Hyrwyddwr Gweithredol dros ED&I, Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog, Llysgennad STEM a noddwr y rhaglen Building Futures Pathways. Yn fyr, os yw’n helpu eraill ac yn creu llwyfan i gefnogi grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol mewn cymdeithas, mae Karl yn awyddus i helpu.

Ymunodd â TrC o Network Rail, lle bu’n Uwch Reolwr Rhaglen yn cyflwyno portffolio eang o brosiectau adeiladu, ynghyd ag offer llinellau uwchben i gefnogi rhaglen drydaneiddio De Cymru. Yn ei yrfa rheilffordd gynharach bu Karl yn adnewyddu traciau cymhleth, ynghyd â chynlluniau gwella amrywiol ledled y wlad.

Cyn ymuno â’r rheilffordd yn 2011, enillodd Karl reng Swyddog Gwarant Dosbarth 2 fel logistegydd yn y Corfflu Logisteg Brenhinol, y Fyddin Brydeinig, lle’r oedd yn gyfrifol am gynllunio, cydgysylltu a rheoli symudiadau milwrol ar leoliadau ledled y byd.

Mae Karl yn ymddiriedolwr yn The Buchanan Trust, elusen ddi-elw i gyn-filwyr sy’n adeiladu ac yn darparu llety Elusendai fforddiadwy, gan gynorthwyo cyn-filwyr i drosglwyddo o fywyd milwrol i fywyd sifil. Mae Karl hefyd yn llysgennad ar gyfer Prosiect RECCE CIC, elusen gofrestredig sy'n darparu llwybrau i gyrsiau adeiladu ar gyfer cyn-filwyr a'r rhai sy'n gadael y lluoedd arfog.

Yn briod â gwraig hynod gefnogol ac yn dad i ddwy ferch hardd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram