Dr Jack Hanbury-Tenison DL

Deputy Lieutenant

Jack yw Rheolwr Ystad Parc Pont-y-pŵl. Roedd yn Uchel Siryf yn 2001 a phenodwyd ef yn Ddirprwy Raglaw yn 2003

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram