Dame Jenny Harries DBE DL

October 25, 2023

Dame Jenny Harries DBE DL

Jenny yw Prif Weithredwr Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU a chyn hynny Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Sir Fynwy a Dirprwy Brif Swyddog Meddygol Lloegr. Mae hi'n Feddyg cymwys ac yn Athro gwadd Iechyd y Cyhoedd. Treuliodd ei gyrfa ym maes iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau llywodraeth leol ledled y DU ac yn rhyngwladol, gan gynnwys gyda Sefydliad Iechyd y Byd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram