Dame Claire Clancy DCB DL

Deputy Lieutenant

Y Fonesig Claire Clancy DCB yw'r Is-Arglwydd Raglaw. Mae Claire wedi treulio ei gyrfa mewn gwasanaeth cyhoeddus gan ddiweddu fel Prif Weithredwr a Chlerc i Gynulliad Cenedlaethol Cymru o 2007 i 2017. Fe’i penodwyd yn Fonesig Comander Urdd y Baddon (DCB) i gydnabod ei gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram