Brigadier Russ Wardle OBE DL

Deputy Lieutenant

Mae Russ yn gyn-aelod o Gatrawd Frenhinol Cymru. Mae’n Gadeirydd Cymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid Cymru, yn Gyrnol Anrhydeddus 3ydd Bn y Sioe Frenhinol, ac yn Gyrnol Mygedol Dyfed a Llu Cadetiaid y Fyddin Morgannwg.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram